ความเชื่อดวงดวงชะตาโหราศาสตร์

หมอดูชื่อดัง เผย 3 ราศี เตรียม รับเ งิ นก้อนโต

หมอดูชื่อดัง เผย 3 ราศี เตรียม รับเ งิ นก้อนโต

ราศีธนู

ด้วยศักยภาพในตัวคุณบวกกับอำนาจวาสนาบารมี จะมีโชคมีลาภน้อยใหญ่เข้ามาเรื่อย ทั้งเป็นความพึง

พอใจส่วนตัว หรืออิงแอ บผลประโยชน์แฝงในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน แต่คุณก็อาจมีเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยมากมาย ต้องบริหารให้ดีถ้าเกิດเผ ลออาจมีติดลบได้

ราศีพิจิก

ภายใต้กระแสเปลี่ยนแปลงใหญ่ แต่ปีใหม่นี้พวกท่านส่วนใหญ่(มียกเว้น)ชะต าโดยรวมฟื้น มีโอ กาสทำอะไรก็สำเร็จต ามความปรารถนา อารมณ์ดีขึ้นคลายความหม่นหมอง โชคดี อาจจะได้รับการสนับสนุน

เช่นได้ทุน ออ กบวช มีแฟนหรือไม่ก็มีลูก แถมตั้งแต่ต้ นปียังกล้าหาญมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเ รื่ อ งตำแหน่ง

และเงิ นทอง เพื่อรับมือ กับการแบกภาระในระดับทุ ก ข์เ รื่ อ งงานที่จะเริ่มต้นตั้งแต่มีนาคม2563เป็นต้นไปย าวนานถึงสองปีครึ่ง

ราศีกุมภ์

เป็นช่วงเวลาที่บุญเก่าจะเข้ามาเกื้อหนุนจุนเจือ หรือสร้างแรงผลักให้คุณมีศักยภาพในการกระทำที่ได้

รับผลประโยชน์ ท รั พ ย์สินเงิ นทองต่ างนานา พึงร ะวั งความโลภในตัวคุณเพราะอาจมีมากจนไปเบี ยดเบี ยนคนอื่นได้

สิ่งสำคัญคือการหมั่นทำบุญ รั กษ าศีลเพื่อให้บุญกุศลช่วยส่งเสริมด ว งชะตาให้ร่ำຣวຢยิ่งขึ้นไป ตลอดปี ตลอดไป สาธุ

อ่านเพิ่มเติม

Related Articles