ความเชื่อ

โบราณว่า เลือกวัน ตั ดเล็บผิด ชีวิตมีอุปสรรค ล้มป่ ว ย หมดราศี

โบราณว่า เลือกวัน ตั ดเล็บผิด ชีวิตมีอุปสรรค ล้มป่ ว ย หมดราศี

สมัยก่อนคนโบราณใส่ใจเ รื่ อ งการ ตั ดเล็บมือมากเพราะ การ ตั ดเล็บต้องใช้มีดที่มีใบแหลมคม เ สี่ ย ง กับอุ บั ติ เห ตุ จึงออกอุบายเลือกวันสำหรับ ตั ดเล็บว่าวันใดไม่ดี วันใดดีบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

วันอังคาร คนโบราณว่าห้าม ตั ดเล็บเพราะจะหมดราศี ลูกหลานที่รับราชการชีวิตจะตกต่ำ ส่วนคนที่ค้าขายจะเสียทรัพย์เสียเงินเสียทอง วันอังคารตามตำราโบราณว่าคือวันที่มีอิทธิพลจากดาวอังคารดาวแห่งการต่อสู้ มี๑วงที่แรง การ ตั ดเล็บจะส่งผลร้ า ย

วันพฤหัสบดี ตำราโบราณว่าคือวันวันครู วันที่มีอิทธิพลเ รื่ อ งการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ใครที่ ตั ดเล็บ ชีวิตจะตกต่ำหมดราศี การงานจะมีอุปสรรค

วันเสาร์ การ ตั ดเล็บในวันเสาร์จะส่งผลเสียเ รื่ อ งสุขภาพ มีเหตุที่จะต้องล้มป่ ว ยไม่สบาย นอกจากสามวันที่กล่าวมาคติคว ามเชื่ටคนโบราณยังมีการห้าม ตั ดผมวันพระ เพราะจะไม่สบายและอายุสั้น

การ ตั ดเล็บคนโบราณว่าการเลือกวันที่เหมาะสมอย่าง วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันพุธ และ วันศุกร์ เพราะ วันอาทิตย์และวันจันทร์ โบราณว่าลูกหลานคนใดที่ ตั ดเล็บวันอาทิตย์และวันจันทร์จะโชคดีมีโชคลาภ มีลาภใหญ่อย่างไม่คาดฝัน ผู้ที่รอการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง จะเลือกวันจันทร์ ผู้ที่ทำการค้าจะเลือกวันอาทิตย์ วันพุธ สำหรับคนที่มีผู้ปองร้ า ย มีศัตรูมาก การ ตั ดเล็บในวันพุธจะเสริม๑วงเ รื่ อ งการคุ้มครองสิ่งชั่ วร้ า ย คนที่ปงร้ า ยจะแพ้ภัยตัวเอง

วันศุกร์ ผู้ที่อย า กจะมีชีวิตมงคลอุดมสมบูรณ์ทั้งลาภ ยศ สรรเสริญคนโบราณว่าควรเลือกวันศุกร์สำหรับ ตั ดเล็บมือและเล็บเท้า

อย่าลืมว่าการ ตั ดเล็บสมัยก่อนจะนำเศษเล็บที่ ตั ดแล้วใส่กระทงใบตองลอยตามน้ำไปเชื่อว่าจะสะเดาะเคราะห์ลอยไปกับกระแสน้ำ คติคว ามเชื่ටคนโบราณคืออุบายที่คนโบราณสอนลูกหลานไว้ ที่มีการห้าม ตั ดเล็บในวันที่กล่าวมาเพราะไม่อย า กจะให้ลูกหลานทำการ ตั ดเล็บบ่อยครั้ง จะประสบอุ บั ติ เห ตุ ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

Related Articles

error: Content is protected !!