ข่าว

อ่านแล้วเถียงไม่ออกจริง สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในสังคมเรา

มีบทความหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็น และ อธิบายถึงข้อด้อย ของประเทศเรา และ คนในประเทศ ที่เป็นสาเหตุของความล้าหลัง

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในสังคมเรา อย า กให้ทุกคน ได้ลองอ่ า นและ คิดตามดู อ่านแล้วเถียงไม่ออกจริง

  1. ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

บ้านเรายังไม่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตัวเองเท่าที่ควร ไม่จริงจังในการทำงาน ชอบทำแบบผักชีโรยหน้า

จึงทำให้คุณภาพงานออกมา ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งแตกต่าง จากคน ญี่ ปุ่ น หรือแถบ ยุ โ ร ป

พวกเขาจะให้ความสำคัญในเวลาการทำงานอย่างมาก พวกเขาจะทำตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้เกิດความน่า เชื่อถือในระยะย าว ในขณะที่บ้านเรา ถูกลดเครดิต ทำให้ความน่าเชื่อถือน้อยลงเรื่อย

  1. กฏหมายไม่เข็มแข็งพอ

เ รื่ อ งกฏหมายเป็เนรื่องของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งบังคับใช้กฏหมายไม่จริงจัง ไม่มีการปราบปรามแบบจริงจัง

โดยเฉพาะการดำเนิน ตามกฏหมายเพื่อเอาผิด หากบุคคลนั้น เป็นผู้มีอำนาจ ทำให้กฏหมาย ไม่น่าเคารพ หรือเกรงขาม

เวลาทำผิดแล้ว ไม่ได้รับโทษอย่างที่ควรจะเป็น กฏหมายจึงดูไม่น่าเชื่อถือ และไม่น่ากลัวเกรง คนทำผิดแต่กลับเอาผิดไม่ได้

  1. ชอบอิ จ ฉ าคนอื่น ตลอดเวลา

เป็นสังคมที่มีแต่ความอิ จ ฉ า เห็นใครดีกว่าตัวเองไม่ได้ ต้องเข้าไปขัดขวาง และยังชอบยกย่อง คนมีเงินมีอำนาจ

โดยที่ไม่สนใจ ภูมิหลังสิ่งที่เขาเคยทำมาก่อน ชอบเข้าหาผู้มีอำนาจ เพื่อหวังผลประโยชน์

ใครที่สามารถให้ประโยชน์กับตัวเองได้ก็เข้าหาหมด ไม่สนความถูกต้อง

  1. ไม่มีการวางแผนอนาคต

มากกว่า 70% จะใช้ชีวิตอย่าง ไม่มีแบบแผน ใช้ชีวิตแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ไม่มีการวางแผนอนาคตแบบเป็นขั้นตอน และต่อไปในระยะย าว มองอะไรแคบไว้ก่อน

ทำให้มองไม่เห็นเป้าหมาย ที่ชัดเจน ว่าต้องทำอะไร และต่อไปจะทำอะไร

  1. การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ไม่มีการกระจายอำนาจ และความเจริญไปสู่เมืองเล็ก กระจุกไว้ บางจุดใหญ่ คนส่วนใหญ่ในประเทศเกือบ 70% ยังห่าง

ไกลจากความเจริญ และเข้าไม่ถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิต

รัฐควรจะส่งเสริมส่วนนี้ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความเจริญได้อย่างทั่วถึง

  1. ไม่พร้อมสำหรับเวทีโลก

เวทีระดับโลก ต้องมีความน่าเชื่อถือ เป็นอย่างมาก ซึ่งบ้านเรายังข า ดจุดนี้

ไม่มีทั้งทักษะในการสร้างคว ามเชื่ටมั่น จากประเทศอื่น ,และไม่เป็นทีมเวิร์กที่สามัคคีกัน

แม้แต่ประเทศเล็กอย่าง สิ ง ค โ ป ร์ ก็ยังสู้เขาไม่ได้เลยในระดับเวทีโลก

  1. เลี้ยงลูกให้รักสบาย

เป็นวัฒนธรรมที่สอนลูกไม่เป็น ต้องคอยประเคน ให้ลูกทุกอย่าง อย า กได้อะไร ก็หามาให้ จนไม่ต้องใช้ความพย าย ามอะไรเลย

ทำให้ลูกกลายเป็นคนที่ไม่มีความอดทน ช่วยเหลือตัวเอง ก็ไม่ได้ ซึ่งแตกต่างจากต่างชาติ

ที่มักจะสอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเอง ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อที่โตไปจะสามารถดูแลตัวเองได้

  1. ไม่รู้จักหน้าที่ต่อสังคม

สังคมบ้านเราเป็นสังคมที่รู้จักหน้าที่ ของตัวเองต่ำมาก หากอะไรที่ทำให้ตัวเองได้ ประโยชน์ก็จะเอาไว้ก่อน

ไม่สนว่าจะทำให้มีผลกระทบ ตามมาหรือไม่ เอาตัวเองให้รอดไว้ก่อนตลอด

ถึงแม้จะเกิດผล เ สี ย ต่อสังคมในระยะย าวก็ตาม จึงทำให้เกิດธุรกิจการศึกษา

ธุรกิจการเมือง ธุรกิจต่างที่ไม่ควรจะเป็นธุรกิจ ประเทศชาติล้าหลังไปเรื่อย

  1. ไม่มีความทันสมัย ในด้านการศึกษา

การศึกษาบ้านเรา ยังคงทำตามแผนแบบเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับให้ดีขึ้น

ปัญหาเดิมที่เห็นอยู่ กลับไม่ได้รับ การแก้ไข ทำให้การศึกษาไม่พัฒนา เท่าที่ควร เก่งแต่ภาษาตัวเอง

จึงข า ดโอกาสที่จะไปแข่งขัน กับชาติอื่น ในเวทีต่าง เพราะเป็นคนขี้อาย กลัวผิด จึงตามหลังคนอื่น

บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิ หรือ ต่อว่าใคร เพียงแต่อย า กให้เห็นมุมมองที่สายตาชาวโลกมองมาที่เรา

ทำให้เรามองเห็นถึงต้นตอของปัญหาต่างได้อย่างชัดเจน หากเราเข้าใจ และยอมรับความจริงนี้ได้

แล้วช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคม ไปในทางที่ดี บทความนี้ก็ดูจะเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศของเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

แหล่งที่มา : bitcoretech

อ่านเพิ่มเติม

Related Articles