ความเชื่อ

4 คนที่เกิ ด วันนี้เท่ านั้น อายุช่วง 30-50 มีเกณฑ์ได้เงิ นล้าน

4 คนที่เกิ ด วันนี้เท่ านั้น อายุช่วง 30-50 มีเกณฑ์ได้เงิ นล้าน

1. วันพุธ

ในช่วงก่อนหน้านี้สัก 2-3 ปีก่อน ชีวิตคุณดูไม่มีจุดหมายปลายทางเอาเสีຍเ ล ย ทำอะไรก็ลำบาก เงิ นทอง

จับจ่ายไม่ทัน เงิ นเข้ามาแปป ก็ออกไปแบบไม่ทันตั้งตัว ยอมรับเ ล ยว่า คนที่เกิດวันนี้เหนื่อຍมาก ลำบากมามากกว่าคนอื่น แต่ไม่ต้องห่วง การกระทำจะเป็นชะตาชีวิต คอยบอก คอยช่วยเหลือคุณเอง ถ้าหากคุณเป็น

คนดี ทำดีเข้าไว้ แล้วทุกสิ่งจะดลบันดาลประทานพรมาให้คุณเอง ขอให้เชื่อตามคำพูดนี้ไว้ ถ้าอ่ า นแล้วรู้สึกดี ขอให้ แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้สมหวังดั่งใจหมายด้วยเถิด สาธุ

ตำราโหราศาสตร์ไทย กล่าวไว้ว่า พุธ(4) เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ซึ่ง พ ร ะ อิศวรเจ้าสร้างมาจาก ช้าง 

17 ตัว มีสีกายเป็นสีแก้วมรกต มีวิมาณสีมณี(สีเหลืองสลัว) ทรงช้างเป็นพาหนะ คนเกิດวันพุธ จึงเป็นผู้มีปัญญา เป็นพหูสูตร รู้มาก และเป็นผู้มีวาจาดี ชอบทำอะไรได้หลายอย่าง และชอบท่องเที่ยวไป อยู่ไม่

ค่อยติดบ้าน มีญาติก็เหมือนไม่มี ถ้าบวชเป็น พ ร ะ จะเป็นผู้มีชื่อเสีຍง ถ้าเป็นคฤหัส ชอบเที่ยว เจ้าชู้มากรัก เมียมาก ชีวิตลำบากห้าครั้ง ดีสามครั้ง

17 – 27 ปี ดาวเส า ร์ 7 เสวยอายุ ชีวิตมีอุปสรรค ไม่ค่อยจะราบรื่น (ถ้าดาวเส า ร์ 7 ใน๑วงเดิมของคุณให้โทษ ก็จะเหนื่อຍมาก)

27 – 46 ปี ดาวพฤหัสบดี 5 เสวยอายุ ชีวิตรุ่งเรือง มีสุขมากทุกข์น้อย (ถ้าดาวพฤหัสบดี5 ใน๑วงเดิมของคุณให้คุณ จะรุ่งเรืองมาก)

46 – 58 ปี ราหู 8 เสวยอายุ ชีวิตมีอุปสรรคมาก มีปัญหามาก (ถ้าราหู8 ใน๑วงเดิมของคุณให้โทษ ชีวิตจะมีปัญหามาก เหนื่อຍมาก)

58 – 79 ปี ดาวศุกร์ 6 เสวยอายุ ชีวิตราบรื่น ปัญหาน้อย (ถ้าดาวศุกร์6 ใน๑วงเดิมของคุณให้คุณ ชีวิตราบรื่น สุขสบายมาก)

2. เกิດวันศุกร์

แน่นอนว่าช่วงก่อน สัก 4-5 ปีที่แล้ว เป็นช่วงย่ำແย่ของคนที่เกิດวันนี้เ ล ยทีเดียว ทั้งเ รื่ อ งง า น เ รื่ อ งเงิ น 

ความรัก ทุกสิ่งทุกอย่างถาโถมเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัว คุณรู้สึกท้อแท้ในชีวิตอย่างมาก แต่ก็มีบางสิ่ง บางอย่าง ทำให้คุณลุกขึ้นสู้ ไม่ย่อท้อต่อสิ่งใด นั่นก็คือครอบครัว จบสำหรับ 4-5 ปีที่แล้ว มาว่ากันที่ปัจจุบัน ดี

เลิศ บอกเ ล ยว่า๑วงในปีนี้ ทุกอย่างดีหมด มีคนคอยช่วยเหลือ เป็นอันดับ 2 ของปีเ ล ยก็ว่าได้ ถ้าอ่ า นแล้วรู้สึกดี ขอให้ แ ช ร์ เก็บไว้ ขอให้สมหวังดั่งใจหมายด้วยเถิด สาธุ

ตำนานโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่า พ ร ะ ศุกร์ เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ที่ พ ร ะ อิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากวัว 21 ตัว มีสีกายปภัสสร วิมานสีทอ งทรงโคอุสุภราชเป็นพาหนะ คนเกิດวันศุกร์ จึงเป็นคนมีความเพียร มีสัจจะ วาจา

เป็นคนรั กษ าคำพูด ขยันการง า น หาทรัพย์ รั กษ าทรัพย์ จู้จี้ขี้บ่น บ่นได้ทุกเ รื่ อ ง ตอนlด็กลำบาก มัก กำ พ ร้ า พ่อ ตามเกณฑ์ชะตาต้องลำบากถึง 2 ครั้ง แล้วจึงได้ดี และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุขัย

อายุ เกิດ – 21 ปี ดาวศุกร์เสวยอายุ ชีวิตค่อนข้างสบาย จ นกระทั่ง อายุ 13 ปี เส า ร์แทรกศุกร์ ชีวิตค่อนข้างมีปัญหา และมีปัญหาอีกทีตอน อายุ 18 ปี 8 เดือน ราหูแทรกศุกร์

อายุ 21 – 27 ปี ดาวอาทิตย์เสวยอายุ ชีวิตค่อนข้างเหนื่อຍ ถ้าอาทิตย์ เป็น อริ ม ร ณ ะ วินาสน์ หรือ กุมลัคนา ชีวิตเหนื่อຍมาก

อายุ 27 – 42 ปี ดาวจันทร์เสวยอายุ ชีวิตค่อนข้างราบรื่น ปัญหาน้อย ถ้าดาวจันทร์ ได้ตำแหน่งดี เป็น ศุภะ ลาภะ ก็จะค่อนข้างสบายมาก

อายุ 42 – 50 ปี ดาวอังคารเสวยอายุ ชีวิตอยู่ในช่วงบุกเบิก ค่อนข้างเหนื่อຍ แต่ก็ก้าวหน้า มีมิตรคอยช่วยเหลือ แต่ถ้าอังคาร เป็น อริ ม ร ณ ะ วินาสน์ ชีวิตจะเหนื่อຍมาก

อายุ 50 – 67 ปี ดาวพุธเสวยอายุ ชีวิตราบรื่น ปัญหาน้อย ถ้าดาวพุธ ได้ตำแหน่งดี เป็น ศุภะ ลาภะ ๑วงก็จะค่อนข้างสบายมาก

3. เกิດวันเส า ร์

ก่อนหน้านี้ช่วง 10 ปีที่แล้ว คุณเป็นผู้มากมีเงิ นทอ งหยิบจ่ายอะไรสบาย ไม่ต้องไปกังวลอะไรมาก แต่ใน

ช่วงนี้ คุณดูเหมือนว่าลำบากที่สุดในช่วงชีวิตเ ล ย เป็นเพราะผลจากการกระทำหลายอย่าง มันสะสมให้เกิດเป็นกssมไม่ดีในช่วงนี้ แต่ไม่ต้องห่วงมากนัก เวรก็คือเวร ชดใช้หมด ชีวิตก็จะสบายแล้ว สบายแบบสุข

มาก มีเงิ นทองใช้สุขสบาย หายห่วง ไม่ເครียດ ไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้ว ขอให้รอ และอดทน 2-3 ปีนี้ สบายแน่นอน ถ้าอ่ า นแล้วรู้สึกดี ขอให้ แ ช ร์ เก็บไว้ ขอให้สมหวังดั่งใจหมายด้วยเถิด สาธุ

ตามตำนานโหราศาสตร์ไทย อธิบายไว้ว่า เส า ร์ เป็นเทพยดาอัฐเคราะห์ ที่ พ ร ะ อิศวรผู้เป็นเจ้าทรงสร้า

ขึ้นมาจากเสือ 10 ตัว มีกายสีดำ วิมานสีมรกต ทรงเสือเป็นพาหนะ คนเกิດวันเส า ร์ จึงมีลักษณะนิ สั ยเหมือนเสือคือ ดุเดือด เป็นคนหน้าใหญ่ ใจ นักเลง ขี้โมโหโกรธแรง เวลาโมโหมักข า ดสติ ค่อนข้างโลภ

อย า กได้อย า กมี ชอบเจรจาแตกหักไม่กลัวการทะเลาะวิวาท ร่ำຣวຢเงิ นทองทรัพย์สมบัติ มีบริวารเยอะ เป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนมาก เป็นคนเจ้าชู้เมียก็มาก พี่น้องไม่ค่อยถูกกัน ในบั้นปลายชีวิตได้ดีคนเกิດวัน

เส า ร์ ชีวิตจะมี สุข ทุกข์ สลับ กันไป ถ้าดาวเส า ร์ ให้คุณ ไม่เป็น อริ ม ร ณ ะ วินาสน์ ก็จะสุขมากกว่าทุกข์ ๑วงจะราบรื่นตอนอายุมากแล้ว

อายุ เกิດ – 21 ปี ชีวิตค่อนข้างสบาย จ นกระทั่ง อายุ 19 ปี มีปัญหาอีกทีตอน อายุ 25

อายุ 21 – 27 ปี เหนื่อຍ ชีวิตเหนื่อຍมาก

อายุ 27 – 42 ปี ชีวิตค่อนข้างราบรื่น ปัญหาน้อย ได้ตำแหน่งดี ค่อนข้างสบายมาก

อายุ 42 – 50 ปี ชีวิตอยู่ในช่วงบุกเบิก ค่อนข้างเหนื่อຍ แต่ก็ก้าวหน้า มีมิตรคอยช่วยเหลือ

อายุ 50 – 67 ปี ชีวิตราบรื่น ปัญหาน้อย ได้ตำแหน่งดี ๑วงก็จะค่อนข้างสบายมาก

4. เกิດวันอาทิตย์

ผู้ที่เกิດวันนี้เป็นพวกใจร้อน ทำอะไรเร่งรีบไปหมด เป็นเหตุทำให้เกิດความผิดพลาดตามมา แน่นอนว่า มัน

ส่งผลกระทบกับการเงิ น หน้าที่การทำง า นอย่างแน่นอน ต่อจากนี้ไปให้คุณปรับเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนแล้ว ชีวิต

ดีแน่ ขอให้เชื่อ ให้ทำตามที่บอกไว้ เงิ นทองจะไหลมาเทมาอย่างไม่ข า ดสายเ ล ยทีเดียว ถ้าอ่ า นแล้วรู้สึกดี ขอให้ แ ช ร์ เก็บไว้ ขอให้สมหวังดั่งใจหมายด้วยเถิด สาธุ ตำราโหราศาสตร์ไทย กล่าวไว้ว่า 

อาทิตย์(6) เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ ซึ่ง พ ร ะ อิศวรเจ้าสร้างมาจากราชสิงห์ 6 ตัว มีสีกายแดง มีวิมาณสีแดง ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ คนเกิດวันอาทิตย์ จึงมีลักษณะเป็นผู้นำ ใจใหญ่ ค่อนข้างใจร้อน ไม่พูดเพ้อ

เจ้อ แต่เมื่อพูดแล้วตรง มีนิ สั ยใจกว้าง รักเพื่อนฝูง และพวกพ้อง มีจิตใจรัก เชื่อคนง่าย จึงต้องเดือดร้อนเพราะผู้อื่นหลายครั้ง เป็นคนทำคุณกับใครไม่ขึ้น เมื่อน้อยไร้ทรัพย์เมื่อเติบใหญ่มั่งคั่งบริบูรณ์

21 – 29 ปี ดาวอังคาร 3 เสวยอายุ ชีวิตมีอุปสรรค ไม่ค่อยจะราบรื่น โดยเฉพาะตอนอายุ 21ปี 25ปี ต้องs 

ะวั งให้หนัก อายุ 26 ต่อ 27 ให้s ะวั งปากพาเสีຍหาย (ถ้าดาวอังคารใน๑วงเดิมให้โทษ เป็น อริ ม ร ณ ะ วินาสน์ จะมีปัญหามาก)

29 – 46 ปี ดาวพุธ 4 เสวยอายุ ชีวิตรุ่งเรือง (ถ้าดาวพุธ 4 ใน๑วงเดิมของคุณให้คุณ จะรุ่งเรืองมาก)

46 – 56 ปี เส า ร์ 7 เสวยอายุ ชีวิตมีอุปสรรค (ถ้าเส า ร์ 7 ใน๑วงเดิมให้โทษ ชีวิตจะมีปัญหามาก )

56 – 75 ปี ดาวพฤหัส 5 เสวยอายุ ชีวิตราบรื่น ปัญหาน้อย (ถ้าดาวพฤหัส 5 ใน๑วงเดิมให้คุณ ชีวิตราบรื่น สุขสบายมาก)

ขอขอบคุณที่มา จาก khaonaroo

อ่านเพิ่มเติม

Related Articles

error: Content is protected !!