คนเกิ ดวันอังคารบุ ญที่เค ยสร้ า งไว้จะนำพ าโช คล า ภม า มี กิ น มีใช้ ต ล อ ดทั้ งปี

ถ้าพูดถึงเ รื่ อ งของด ว งนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมาก ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่า หลายท่านนั้นก็คง

เ ล ยดูด ว งกัน แน่นอนอยู่แล้ว และวันนี้เราจะพาเพื่อน นั้นมาเช็คด ว ง 4 วันนี้ จะมีบารมี บุญที่เคยสร้างไว้

จะนำพาโชคลาภมา มีกินมีใช้ตลอดทั้งปี

เกิ ด วันอังคาร

ผู้ที่เกิ ดในวันนี้ ส่วนมากแล้วนั้นจะเป็นคนที่โกร ธง่ายห ายเร็วบางครั้งอาร มณ์ก็ดั่งไ พแต่ไม่นานก็เย็นลงได้ด้วย

จิ ตและสมาธิของตนเอง ตัวคุณเองเป็นคนที่รักผู้ใดแล้วรักจริงเป็นคนที่หึ งมากเป็นพิเศษถ้าโดนทำให้ผิดหวังจะ

ไม่หันมามองหน้ ากันเ ล ย เป็นคนค่อนข้างจะจริงจังเ รื่ อ งความรัก เป็นคนที่มีเสน่ห์ ผู้ใดเห็นก็รัก เพร าะว่าตัวคุณ

เป็นคนค่อนข้าง ถึงไหนถึงกัน ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบ เป็นคนหัวร้อน ไม่ชอบคนพูดจาไม่รู้เ รื่ อ ง เพราะคนที่เกิ ดราศีมังกร ไม่ชอบการพูดซ้ำซาก เป็นคนจริงจัง พูดจาตรงไปตรงมาแต่คนที่เกิ ดราศีมังกรนั้น เป็นคนปากร้ า ยใจดี

คำทำนายในรอบเดือนกันย านี้ มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่เงินทองไหลมาเทมา พูดถึงการงานที่ทำอ ยู่นั้นจะเป็นไปได้ ดีและดีขึ้นเรื่อ ย มีโอ กาสประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานสูง

เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาเป็นคนที่พูดจาตรงแบบถนอมน้ำใจคนอื่น เรียกได้ว่าเป็นคนน่าคบหา ไม่อ้อมค้อม

ไม่ควรทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสี ยน้ำจิ ตน้ำใ จตัวคุณในเวลาหลังสงกรานต์นี้จะมีโอกาสได้ข่าวดีจากผู้ใหญ่จะได้รับการ

อุปถัมภ์ค้ำชู โชคชะต ๅ โชคร้ ายกลายเป็นโช ค ดีจะมีโอกาสถูกห วยร วยเบ อร์เป็นจังหวะยกใหญ่

คุณจะได้จับเงินล้านแน่นอน จะได้บ้าน รถใหม่ สมใจหวังในไม่ช้าแ ช ร์ให้เพื่อนของท่านได้เห็นเพื่อเพิ่มบุ ญ กุ ศลให้แก่ ตัวท่านเอง สาธุ สาธุ

เกิ ด วันศุกร์

ท่าเป็นคนที่มี จิ ต ใ จอ่อนโยน ชอบช่ว ยเหลือคน โก ร ธง่ายห ายเร็ว ทำบุญกับคนไม่ขึ้น เวลานี้จะมีคนมาอุปถัมภ์

ช่ว ยเหลือในหลายเ รื่ อ ง ด วงคุณจะเริ่มดีขึ้น การ เ งิ น จากชักหน้ าไม่ถึงหลังก็จะมี เ งิ น มีทองไว้ใช้ แต่ให้ใช้อย่ าง

ระมัดs ะวั งเวลานี้จะมีด ว งทางโช คล ๅภ ให้หมั่นทำบุญสุนทานเอาไว้ กรวดน้ำแผ่เมตต าให้เจ้าก รรมนายเ วร แล้ว

ด วงจะขึ้นมากมีโอกาสถูกห วยรๅงวัลใหญ่ ไม่ใช้น้อยนะ เป็นหลักแสนหรือหลักล้าน จะหมดห นี้สินกันก็คราว

นี้ จงเก็ บด วงนี้เอาไว้ ขอจงพบสิ่งที่ดีในเช้าวันถัดไปเ ท อ ญ ส าธุบุญจ้า

เกิ ด วันจันทร์

คุณเป็นคนชอบช่ว ยเหลื อคนอื่น เห็นใจเขาไปทั่ว แต่มักถูกคนอื่นเอาเปรียบ อย่ าไปใส่ใจจงทำดีเข้าไว้ คิดดี

ทำดี พูดดีแล้วสิ่งดี จะย้อนกลับมาหาเรา เร็ว นี้จะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ใน

เ รื่ อ งต่ าง อะไรก็จะดีขึ้น สบายขึ้นเส้นทางปลอดโปร่ง ทั้งการง า น การ เ งิ น และความรัก ด ว งดียๅวไปจ นถึง

ปีหน้ าเ ล ย และยังมีโอกาศถูกห วยอีกด้วย ด ว งการ เ งิ น รุ่งพุ่ງแรງมาก ถ้าอยๅกให้ด ว งมาไว

แนะนำให้ทำบุญมาก ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระให้เท วดๅ เทพอารั กษ์ ที่ปกปักษ์รั กษ า แล้วคุณจะมีโอกาส

ถูกรางวัลใหญ่ได้จับ เ งิ น หลักแสนหลักล้าน จงเก็ บด ว งนี้เอาไว้ ขอจงพบสิ่งที่ดีในเช้าวันถัดไปเทอญ ส าธุ บุญ

เกิ ด วันเส า ร์

เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง เป็นคนที่วางแผนชีวิตมีความฉลาด แต่ไม่ชอบที่จะอวด เป็นคนพูดมากกว่าทำ คนที่ได้ร่วมงานกับคนที่เกิ ดพิจิกจะเป็นคนที่โชคดี เพราะมักเป็นคนที่มองโลก ในแง่บวกจริงจังจริงใจกับเพื่อ นร่วมงานที่มีความจริงใจด้วย

และยังมีความฉลาดมากด้วย ในช่วงปีหน้านี้จะ เป็นช่วงที่โชคของคุณไปถึงจุดสูงสุด ยังมีเกณฑ์ได้เจอคนรัก ที่มีโชคมาให้หน้าที่การงานสูงขึ้น มีบารมี มีเกณฑ์ได้รับทรั พ ย์ก้อนโต จากนี้ก่อร่ า ง สร้างตัว สุขสบายกว่าเดิม ร้อ ยเท่าพันเท่า

ที่มา verrysmilejung