ความเชื่อ

คุณเกิ ดวันไหน บอกนิ สั ยเด่นในตัว ได้แม่นมาก

  1. เกิ ดวันจันทร์

คนเกิ ดวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อ เป็นคนที่หัวรั้น มีความคิดความอ่ า นเป็นของตัวเอง มีคว ามเชื่ටมั่นในความคิด ไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไง ชอบทำอะไรโดยไม่พึ่งพาคนอื่น เป็นคนที่เจ้าอารมณ์อยู่ในระดับหนึ่ง

คำพูดบางครั้งค่อนข้างแข็งกระด้าง คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้น เป็นคนที่ตรงไปตรงมา ไม่มีแอบแฝงเป็นคนที่ชอบเอาชนะผู้อื่น เป็นคนทุ่มเทกับทุกอย่ าง เพราะตั้งเป้าหมายไว้สูง ต้องการความเป็นเลิศในทุกด้าน แต่จะไม่แสดงออกให้ใครรู้ว่าต้องการอะไร เป็นคนหยิ่งแม้แต่ในเวลาที่เดือดร้อน หรือเผชิญปัญหา

ก็จะไม่ปริปากบอกใคร คนที่จะสามารถชนะใจ คนเกิ ดวันนี้ได้ ต้องมีนิ สั ยคล้ายกันเป็นคนตกหลุมรักง่าย และจะรักอย่ างสุดหัวใจ แต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ชอบเก็บไว้คนเดียวมากกว่า คนวันจันทร์รักความเป็นอิสระ ชีวิตส่วนใหญ่จึงต้องอยู่คนเดียว ไม่ง้อใคร บางครั้งก็ดูเหมือนคนไม่มีน้ำใจ และเอาแต่ใจตัวเอง

  1. เกิ ดวันอังคาร

เป็นคนฉลาด สามารถนำคำวิจารณ์ คำแนะนำต่าง มาพัฒนาผลงานของตนเองได้ เป็นคนรักเพื่อนมาก ทำอะไรก็คิดถึงผลประโยชน์ของเพื่อนมากกว่าตัวเอง ใครมีเพื่อนเป็นคนเกิ ดวันนี้นับว่าโชคดีทีเดียว คนวันอังคารไม่ชอบขัดใจใคร พร้อมเข้าหาคนอื่น ค่อนข้างเรียบร้อย แต่ข้อเสียคืออารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายถ้ารู้สึกไม่พอใจจะเหมือนเสือ

โกรธและวู่วามทันที จนแทบไม่มีใครอຢ ากเข้าใกล้ ทำให้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนด้วยเหตุผลเ รื่ อ งอารมณ์นี่เอง แต่ถ้าอารมณ์ดีก็จะเหมือนแมวเชื่อง คนวันอังคารไม่ชอบอยู่คนเดียว เหงา บางครั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ยังรู้สึกเหงา ถ้าไม่ได้รับความสนใจ ชอบน้อยใจ หึงเก่ง

  1. เกิ ดวันพุธ

มีความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิด วางแผน มีเสน่ห์ที่เป็นคนตรง เปิดเผย คิดอะไรก็พูดอย่ างนั้น ไม่แคร์ว่าใครจะคิดอย่ างไรกับตน และไม่สนแม้จะต้องทำร้ า ยความรู้สึกใคร บ่อยครั้งที่มักพูดแรงเกินไปชอบอยู่กับเพื่อน การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่ างเต็มที่และตรงไปตรงมาคือสิ่งที่อຢ ากทำที่สุด

ชอบชมความสวยงามของธรรมชาติ ไม่ชอบอะไรเดิม เ บื่ อง่าย ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ ถ้าถูกออกคำสั่งหรือห้ามไม่ให้ทำ จะแสดงออกถึงความไม่พอใจ โดยการทำในสิ่งที่ห้ามเพื่อประท้วงคนวันพุธรักเพื่อนมาก แต่หาคนสนิทด้วยแทบไม่มี ถ้าเป็นเพื่อนกับใครจะแสนดี มีน้ำใจ ส่วนใครที่ได้เป็นคู่ชีวิตกับคนเกิ ดวันนี้จะเหมือนได้ทั้งคนรัก และเพื่อนที่แสนดีในคนเดียว

อ่านเพิ่มเติม

Related Articles